Кафедра онкології

 Кафедра онкології з курсами радіаційної медицини 

та реаніматології

Про кафедру:

Зав.кафедрою онкології – д.м.н., проф..Русин А.В.

Наукова робота : новітні технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань.

м.Ужгород, вул..Бродлаковича, 2; робочий тел.: 61-70-36. 

Дод. сайт http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/medical-medonko

Співробічтники кафедри:
 

П.І.Б.

Посада

Наукове звання

Русин А.В.

Зав.кафедрою

Д.м.н.

Петах В.І.

Доцент

К.м.н.

Шляхта Т.Я.

Доцент

К.м.н.

Язиков О.С.

Доцент

К.м.н.

Рішко М.Ф.

Асистент

-

Куценко А.Ю.

Асистент

К.м.н.

Ігнат М.В.

Ст..лаборант

Магістр

Перелік дисциплін:
1. «Онкологія» для 5 та 6 курсів. Викладачі: Русин А.В., Петах В.І., Рішко М.Ф.
2. «Анестезіологія та інтенсивна терапія» для 5 курсів. Викладач: Шляхта Т.Я.
3. «Радіолоігя» для 3 курсів. Викладачі: Язиков О.С., Куценко А.Ю.
4. «Радіаційна медицина» для 5 курсів. Викладач: Язиков О.С.
5. «Екстремальна та невідкладна медицина» для 5 курсів. Викладачі: Русин А.В., Рішко М.Ф.
6. «Медсестринство в онкології» для 2 курсів Сестринської справи.Викладач: Русин А.В.
Наукова робота. «Новітні технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань»
Злоякісні новоутворення – одна з найважливіших медичних проблем в Україні та області, актуальність якої визначається постійним зростанням захворюваності злоякісними пухлинами, утрудненням своєчасної діагностики, високою вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідності і смертності хворих. У структурі смертності населення України онкозахворювання на другому місці після серцево-судинної патології. В області щороку реєструється близько 3000 нових випадків злоякісних новоутворень, від них помирає біля 1600 хворих. Крім цього рак спричиняє інвалідність працездатного населення.


Основна причина запізнілої діагностики та лікування злоякісних новоутворень – несвоєчасне звернення населення за медичною допомогою. З метою забезпечення ранньої діагностики онкозахворювань необхідно впроваджувати сучасні методи скринінгу та діагностики. Потребує покращення матеріально-технічна база медичних закладів області.


Щодо ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень впровадження новітніх технологій забезпечить надання якісної та ефективної онкологічної допомоги населенню. Раннє виявлення злоякісних новоутворень, передраків дозволить більш ефективно лікувати хворих та зменшить витрати, знизить смертність від онкологічних захворювань, збільшить тривалість життя онкологічних хворих, зменшить вихід на інвалідність.


В Україні та світі загалом спостерігається чітка тенденція зростання рівня захворюваності злоякісними новоутвореннями. У структурі смертності онкологічні захворювання посідають друге місце після серцево-судинних.


Рак молочної залози, шлунково-кишкового тракту займає провідне місце в структурі онкологічної захворюваності, тому вивчення можливостей індивідуалізації та оптимізації лікування з врахуванням молекулярно-генетичних варіантів та інших прогностичних факторів пухлини набуває пріоритетного значення.


Рання діагностика та лікування злоякісних новоутворень, впровадження новітніх технологій забезпечить надання якісної та ефективної онкологічної допомоги населенню.
При виконанні проекту будуть сформульовані фактори ризику і здоров’я пацієнтів для використання лікарями медико-профілактичного профілю, епідеміологічної служби та всіма ланками адміністративної системи керування при плануванні, організації, проведенні спрямованих оздоровлюючих заходів і первинної профілактики онкозахворювань та донозологічних станів.


Результати досліжень будуть використані для підвищення рівня інформативності населення про ризики виникнення онкологічних захворювань шляхом профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування раку, випуску програм на каналах телебачення та радіомовлення, тематичних публікацій в друкованих виданнях.


Отримані результати можуть бути використані при викладанні курсу «Онкологія» студентам V-VI курсів, інтернам, та лікарям, які проходять спеціалізацію та підвищення кваліфікації.
Метою проекту є підвищення якості діагностики та лікування онкологічних захворювань, попередження раннього рецидивування, зниження смертності до року, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак, створення умов для продовження та покращення якості життя онкологічних хворих.
Завдання проекту.


Розробка та впровадження сучасних скринінгових програм з метою формування груп підвищенного ризику та ранньої діагностики раку в доклінічної стадії.
Вивчення домінуючих факторів раку серед населення Закарпатської області.
Розробка сучасних скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних закладів з метою раннього вивчення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень.
Розробка методичних рекомендацій з питань профілактики та ранньої діагностики онкологічних захворювань.
Визначити роль молекулярно-біологічних факторів прогнозу перебігу раку молочної залози та пухлин інших локалізацій
Визначити роль магнітно-резонансної томографії в оцінці ефективності лікування раку молочної залози.


Розробити шляхи підвищення ефективності неоадювантної хіміотерапії злоякісних пухлин в аспекті вивчення патоморфозу, збільшення числа органозберігаючих операцій.
Розробка індивідуального підходу до лікування злоякісних пухлин.


По підтемі «Інноваційні методи діагностики та лікування раку молочної залози» очікується вивчити прогностичне значення кожного з генетичних, молекулярно-біологічних, імуногістохімічних факторів та їх роль в прогнозуванні перебігу захворювання, що дозволить провести оцінку ступеня ризику в кожному конкретному випадку захворювання, що сприятиме максимальній індивідуалізації лікування. Буде вивчено ефективність різних схем неоадювантної хіміо-, гормонотерапії з врахуванням факторів прогнозу, що дозволить збільшити кількість органозберігаючих операцій, покращити результати хірургічного лікування та підвищити рівень якості життя хворих на рак молочної залози.


По підтемі «Новітні технології та шляхи підвищення ефективності лікування раку шлунково-кишкового тракту» очікується збільшення тривалості безрецидивного виживання та життя у хворих на рак шлунку за рахунок індивідуального підходу до лікування та використання сучасних неоадювантних і адювантних методів лікування. Прогнозується визначити рівні експресії та прогностичного значення HER2/neu, що дозволить збільшити та точно прогнозувати перебіг захворювання та оптимізувати програму лікування, визначити покази до таргетної терапії. Використання неоаювантної променевої терапії у хворих на рак прямої кишки обумовить збільшення числа сфінктерозберігаючих операцій, зменшить частоту місцевих рецидивів та значно покращить якість життя пацієнтів.


По підтемі «Шляхи удосконалення системи профілактики та ранньої діагностики онкологічних захворювань» будуть розроблені алгоритми формування груп підвищеного ризику, програма моніторингу за цією категорією населення, шляхи оздоровлення та лікування передпухлинних захворювань. Це дозволить більш повноцінно проводити профілактику онкологічних захворювань, діагностики раку в ранніх стадіях, що дасть змогу більш широко застосовувати органозберігаюче лікування, яке покращить якість і тривалість життя пацієнтів, зменшить затрати на лікування. Планується, що розроблена програма скринінгу забезпечить раннє виявлення злоякісних пухлин, що забезпечить зменшення кількості занедбаних випадків раку. Будуть розроблені сучасні підходи до організації онкологічної допомоги на всіх етапах медичної служби.
 

Корисні лінки