Кафедра онкології

 Кафедра онкології з курсами радіаційної медицини 

та реаніматології

Про кафедру:

 Кафедра онкології була створена 1 вересня 2008 року.
До цього часу викладання дисципліни «Онкологія» забезпечувалося курсом при кафедрі госпітальної хірургії, яка існує з 1948 року. Наказом управління охорони здоров’я від 12 жовтня 1970 року № 559, керуючись наказами міністерства охорони здоров’я України № 372 від 22.06.1970 «Про використання облонкодиспансеру як клінічної бази медичного факультету Ужгородського держуніверситету та надання практичної допомоги по онкології органам охорони здоров’я», обласний онкологічний диспансер затверджений клінічною базою медичного факультету.
Новітня історія кафедри починається з перебудови Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансера (в даний час Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної Ради (КНП "ЗПЦ" ЗОР), коли були побудовані окремі приміщення для новоствореної кафедри. Далі кафедра була розширена, до неї були приєднані курси анестезіології і реаніматології, радіаційної медицини і радіології. У 2012 році в її склад було включено курс екстреної невідкладної медичної допомоги.
У 2019 році на кафедрі працюють: 1 д.м.н., професор, 7 к.м.н., 6 доцентів, 13 асистентів та старший лаборант. Очолює кафедру д.м.н., професор, «Заслужений винахідник України», закордонний член Угорської Академії наук - Андрій Васильович Русин.
Науковці кафедри очолюють обласні служби системи охорони здоров’я краю. Професор Русин Андрій Васильович – директор КНП «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР, головний позаштатний онколог ДОЗ Закарпатської ОДА.
Педагогічна робота
Працівники кафедри проводять навчальний процес з онкології, радіології, радіаційної медицини, анестезіології та інтенсивної терапії, екстреної та невідкладної медичної допомоги, медсестринства в онкології та анестезіології. На кафедрі створені всі умови для викладання всіх курсів англійською мовою.
З основних дисциплін видані методичні посібники українською та англійською мовами.
Викладачі кафедри приділяють увагу впровадженню європейських стандартів викладання, керуючись принципами Болонської декларації. На практичних та семінарських заняттях використовуються тестові програми, мультимедійні презентації, постійно удосконалюються практичні навички студентів у ліжка хворого та діагностичних відділеннях.
В повній мірі використовуються можливості сучасної техніки та інтернет, на сайті електронного навчання ДВНЗ «УжНУ», на сторінці кафедри, висвітлюються усі теми та завантажено багато матеріалів для самопідготовки студентів.
На даний час співробітниками надруковано більш 150 наукових праць, захищено 1 кандидатську дисертацію, виконуються 4 кандидатські дисертації.
За останні роки оновлені учбово-методичні матеріали, переглянуті і перероблені навчальні програми, створені нові контрольні комп’ютерні тести, здійснюється оптимізація дистанційного навчання.
Кафедра приймала участь у написанні національного підручника «Онкологія».

На даний час функціонують наукові студентські гуртки з радіології, анестезіології, онкології. Студенти беруть участь в наукових конференціях, форумах, симпозіумах регіонального та всеукраїнського масштабу. Багато уваги приділяється організації самостійної роботи студентів, для чого активно використовуються такі форми, як курація хворих, вирішення ситуаційних задач, самостійне оволодіння методами дослідження.
Самостійна робота аспірантів включає роботу у відділеннях стаціонару, операційних та поліклініці. Здобувачі проводять курацію хворих, маніпуляції, хірургічні втручання, планування та удосконалення променевих методів терапії.
Наукова робота
На кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Індивідуалізація діагностики та лікування онкологічних захворювань», номер держреєстрації 0115U003332, науковий керівник – д.м.н., проф. Андрій Васильович Русин. Термін виконання - 2016-2020 рр. Виконавці проводять дослідження з актуальних проблем хіміопроменевого, гормонального, таргетного лікування злоякісних пухлин із застосуванням новітніх методик хірургії, анестезіологічного супроводу.
Клінічна робота
Основною клінічною базою для викладання є КНП «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради. Також заняття проводяться на базах обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, КНП "Центральна міська клінічна лікарня" УМР, обласного клінічного центру неврології та нейрохірургії. На цих учбових базах використовується багатодисциплінарний підхід до ведення пацієнтів, сучасні методи діагностики, мініінвазивні методики лікування.
Значну увагу кафедральні працівники разом із співробітниками КНП «ЗПЦ» ЗОР приділяють організації і практичному втіленню сучасних методів надання допомоги хворим на онкологічні захворювання у Закарпатській області.
Міжнародна співпраця
В історії кафедри – давні творчі зв’язки й ділові контакти з багатьма провідними онкологічними установами: ХМАПО, ЗМАПО, Чернівецький медичний університет, КМАПО ім. Шупика, Харківський інститут радіології, НІР, а також із такими закордонними установами як Дебреценський медичний університет, Кошицький медичний університет, Віденський медичний університет та ін.
Щорічно кафедра бере участь у засіданнях та з’їздах Міжнародної та Європейської спілки онкологів, хірургів. Результати наукових досліджень співробітників кафедри доповідались на наукових форумах різного рівня. В наш час співробітники кафедри виконують значний обсяг багатоцентрових рандомізованих плацебо контрольованих наукових досліджень з апробації протипухлинних препаратів та препаратів терапії супроводу у лікуванні онкологічних захворювань.

 


Статті за 2016-2018 роки, проіндексовані у міжнародній наукометричній базі даних Scopus

1. Івачевський М. М. Обгрунтування комплексної інтенсивної терапії печінкової недостатності, ускладненої енцефалопатією / М. М. Івачевський, В. В. Івачевська// Wiad Lek.2018, T 71, №2 cz. I:361-365
2. CT-P6 compared with reference trastuzumab for HER2-positive breast cancer: a randomised, double-blind, active-controlled, phase 3 equivalence trial. [Stebbing J, Baranau Y, Baryash V, Manikhas A, Moiseyenko V, Dzagnidze G, Zhavrid E, Boliukh D, Stroyakovskii D, Pikiel J, Eniu A, Komov D, Morar-Bolba G, Li RK, Rusyn A et all] Lancet Oncol. 2017 Jul;18(7):917-928. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30434-5. Epub 2017 Jun 4.
3. Final results of the FASTstudy, an international, multicenter, randomized, phase ll trial of epirubicin, oxaliptatin, and capecitabine (EOX) with or withoutthe anti-CLDN18.2 antibody lMAB362as first-line therapy in patients with advanced CLDN18.2+gastric and gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma [Martin Schulerl; Salah-Eddin Al-Batran; Zanete Zvirbule; Georgy Manikhasa; Florian Lordicks, Andriy Rusin et al] 2016 ASCO Annual Meeting (June 3-7, 2016)// J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr LBA4001)
https://asco.confex.com/asco/2016/sci/papers/viewonly.cgi?username=164788&password=6833
4. Metastasis of two malignant tumors of different genesis in axillary lymph node (a case report) // Rusin A.V., Petrosov O.V., Chumak A.I., Kushnir V.M. -Experimental oncology. - Vol. 38, No. 3 http://exp-oncology.com.ua/article/8772/metastasis-of-two-malignant-tumors-of-different-genesis-in-axillary-lymph-node-a-case-report

Статті, проіндексовані в інших наукометричних базах

1. Русин А.В. Клінічний випадок одночасного діагностування плоскоклітинного раку і фібросаркоми гортані / А.В.Русин, О.В.Петросов, А.І. Чумак // Клиническая онкология: Опухоли головы и шеи . - №3(27) . - 2017
http://www.clinicaloncology.com.ua/article/19810/klinichnij-vipadok-odnochasnogo-diagnostuvannya-ploskoklitinnogo-raku-i-fibrosarkomi-gortani?pdf

Інші статті за 2016-2018 роки:

1. Малоінвізивні технології при лікуванні хворих з ускладненням гострого панкреатиту / В.І. Русин, С.С. Філіп, К.Є.Румянцев, А.В. Русин // Харківська хірургічна школа. – 2018. – № 1 (88). – С. 67 – 71.
2. Клітинно-гуморальний імунітет при дистальних резекціях підшлункової залози / В.І. Русин, С.С. Філіп, К.Є.Румянцев, А.В. Русин // Клінічна хірургія. – 2018. - №6.2 (85). – С. 69-71.
3. Русин А.В., Маляр-Газда Н.М. Визначення рівня інтоксикації та дисбіозу кишечника у хворих на рак шлунка / А.В. Русин, Н.М. Маляр-Газда, Н.В. Бедей, О.М. Одошевська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. – 2016. - №1. – с.48-52.
4. Маляр-Газда Н.М., Бедей Н.В. Рівень інтоксикації та дисбіозу кишечника у хворих на рак молочної залози на фоні проведення хіміотерапії / Маляр-Газда Н.М., Бедей Н.В. // Вісник наукових досліджень. Науково-практичний журнал. – 2016. №2(83). – с.59-62.
5. Корекція дисбіозу кишківника у хворих оперованих з приводу раку шлунка / А.В. Русин, Н.В. Бедей, Н.М. Маляр-Газда, О.М. Одошевська, Е.С. Хома // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. – 2016. - №3. – с.48-52.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях (2016-2018):

1. М.В. Рішко, Я.Г. Раточка, М.В. Бичко, А.В. Кедик, О.В. Устич, М.А. Алвейс. Сучасний стан надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом у Закарпатській області [тези доп.]. В: Матер. науч.-практ. конф.; 2018. 26-28 вересня; Київ, Україна. Укр. кардіол. журн. Додаток 1.2018;3(1):98.
2. Одошевська О.М. Впровадження селективного скринінгу раку грудної залози з урахуванням регіональних особливостей / О.М. Одошевська // Радіологічний вісник. – 2016. - № 3-4 (60-61). – с.87-88.
3. Неод’ювантна гормонотерапія, як метод лікування місцево-розповсюдженого гормонозалежного раку грудної залози у жінок репродуктивного віку / Ігнат М.В., Русин А.В., Ігнат В.І., Рішко М.Ф.// ХIII З’ЇЗД ОНКОЛОГІВ ТА РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ (матеріали з’їзду) 26–28 травня 2016 р., м. Київ. - Український радіологічний журнал. – 2016 (Додаток 1). - с.54.
4. Низька передня резекція прямої кишки з накладанням механічного шва в модифікації клініки з превентивною ілеостомією / М.В.Ігнат., О.В.Ігнат.,А.В.Русин., В.І. Ігнат., К.Є.Румянцев // ХIII З’ЇЗД ОНКОЛОГІВ ТА РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ (матеріали з’їзду) 26–28 травня 2016 р., м. Київ. - Український радіологічний журнал. – 2016 (Додаток 1). - с.75-76.
5. Маляр-Газда Н.М., Газда Р.Е. Підхід щодо оцінки важкості стану хворих з гострим панкреатитом /Н.М. Маляр-Газда, Р.Е. Газда // Праці VIIІ міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2016. – 287с (с.172).

Методичні рекомендації кафедри онкології за 2016-2018рр.

1. Русин А.В., Маляр-Газда Н.М., Бедей Н.В., Одошевська О.М. Серцево-легенева і церебральна реанімація (методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів V- VІ курсів медичного факультету, бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа», лікарів-інтернів) . – Ужгород: ПП Данило, 2016. – 46с.
2. Русин А.В., Бедей Н.В., Маляр-Газда Н.М., Куценко А.Ю., Рішко М.Ф., Ігнат М.В., Федоров Д.Ю., Івачевський М.М. Гостра дихальна недостатність (методична розробка для організації самостійної роботи студентів V курсу медичного факультету) . – Ужгород: ПП Данило, 2016. – 20с.
3. Русин А.В., Бедей Н.В., Маляр-Газда Н.М., Куценко А.Ю., Рішко М.Ф., Ігнат М.В., Федоров Д.Ю., Івачевський М.М. Гостра ниркова недостатність (методична розробка для організації самостійної роботи студентів V курсу медичного факультету) . – Ужгород: ПП Данило, 2016. – 15с.
4. Русин А.В., Бедей Н.В., Маляр-Газда Н.М., Куценко А.Ю., Одошевська О.М., Рішко М.Ф., Ігнат М.В., Федоров Д.Ю., Хома Е.С., Івачевський М.М. Гостра серцева недостатність (методична розробка для організації самостійної роботи студентів V курсу медичного факультету) . – Ужгород: ПП Данило, 2016. – 12с.
5. Русин А.В., Бедей Н.В., Маляр-Газда Н.М., Куценко А.Ю., Одошевська О.М., Рішко М.Ф., Ігнат М.В., Федоров Д.Ю., Хома Е.С., Івачевський М.М. Гостра печінкова недостатність (методична розробка для організації самостійної роботи студентів V курсу медичного факультету) . – Ужгород: ПП Данило, 2016. – 27с.
6. Rusin A.V., Kutsenko A.Y., Malyar-Gazda N.M., Khoma E.S., Odoshevskaja O.M. Methods of Radiotherapy (Methodical instructions for 3 year medical student practical training) Ужгород: ПП Данило, 2016. – 15с.
7. Rusin A.V., Kutsenko A.Y., Bedey N.V., Khoma E.S., Odoshevskaja O.M. Basic principles of radiotherapy (Methodical instructions for 3 year medical student practical training) Ужгород: ПП Данило, 2016. – 16с.
Русин А.В. Частота метастазування гормонозалежного раку грудної залози / А.В. Русин, О.М. Одошевська, М.І. Барчі // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». –– 2019. –– №1 (49). –– С. 39-44.

 


2019 рік
Особливості протікання і лікування невідмежованого інфікованого панкреонекрозу / В.І. Русин, С.С. Філіп, К.Є.Румянцев, О.Ю. Куценко // Сучасні медичні технології.–– 2019. –– №6.2 (85). –– С. 69-71.

Івачевський М. М. Аксилярна блокада плечового сплетіння під одночасним контролем ультразвуку та нейростимулятора / М. М. Івачевський // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина».–– 2019. –– №1 (49). –– С. 24-28
Івачевський М.М. Успішне хірургічне лікування пацієнта з аорто-кавальною норицею на фоні розшаровуючої інфраренальної аневризми черевного відділу аорти без гемотрансфузії (огляд літератури та опис клінічного випадку) / М.М. Івачевський В.В. Івачевська, І.В. Писаренко // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. –– 2019. –– № 3 –– С. 106-110
Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах):

74-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» 26 лютого 2019р. секція 1. Доповідь на тему: «Виживаність пацієнтів на метастатичний рак грудної залози». Русин А.В., Барчі М.І., Одошевська О.М.

74-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» 26 лютого 2019р. секція 1. Доповідь на тему: «Застосування програми ERAS в онкохірургії» Русин А.В., Тенкач О.О.

2020 рік
Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього, з них:

75-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» 26 лютого 2020р. секція 1. Доповідь на тему: «Безопіоїдна стратегія раннього післяопераційного періоду у хворих з колоректальним раком».

IV Міжнародний науково-практичний форум «Медицина України – європейський вибір». М. Івано-Франківськ, 27-28 лютого 2020 року. Доповідь на тему: «Неоад’ювантна гормонотерапія в збільшенні кількості органозберігаючих операцій при раку грудної залози»

Матеріали 8-го Національного конгресу з міжнар. учас. «Радіологія в Україні», Київ, 25-27 березня 2020 року Доповідь на тему: Evaluation of the Solitary Pulmonary Nodules.
5.1. Перелік тез доповідей на міжнародних конференціях.
Одошевська О.М., Шпак О.І., Форманюк Д.М. Розпізнавання зображень комп’ютерної томографії з вкористанням нейронних мереж для діагностики онкологічних захворювань. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: тези доп. VII міжнар. наук. інтернет-конф. (25-26 черв. 2020 р.), м. Київ-м. Баку, 2020. С.

5.2. Перелік тез доповідей на вітчизняних конференціях.

Русин А.В., Рішко М.Ф., Барчі М.І., Одошевська О.М., Куценко А.Ю. Неоад’ювантна гормонотерапія в збільшенні кількості органозберігаючиих операцій при раку грудної залози. Медицина України – європейський вибір: тези IV Міжнар. наук-практ фор., (27-28 лют. 2020 р.) Івано-Франківськ, 2020. С.34–36

Тенкач О. О., Ярошовець Є. С., Макарчук В. С. Вплив методу анестезії у хворих з колоректальним раком на рівень глюкози та кортизолу крові. Science, society, education: topical issues and development prospects: тези the 6 th International scientific and practical conference (May 10-12, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. С. 145–146

Odoshevska O.M. Evaluation of the Solitary Pulmonary Nodules. Радіологія в Україні: матеріали 8-го Національного конгресу з міжнар. учас. (25-27 березня 2020 р.), Київ, 2020
Русин А. В., Чумак А. І., Одошевська О.М. Клінічний випадок радіоіндукованих первинно-множинних злоякісних пухлин тіла матки. Journal of Social Sciences, Nursing, Public health and Education. 2020. Vol 1, №2. P.5–15.

- опублікованих у наукометричних базах даних (крім РИНЦ) -;
- опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus –

Yelyzaveta S. Sirchak, Vasilij I. Griga, Nelli V. Bedey, Ivan I. Pushkash. Changes in the level of α1-antitrypsin in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Wiadomości Lekarskie. 2020. tom LXXIII, nr 3. P.508–511
Н. І. Гелей, Є. Я. Костенко, В. М. Гелей, Д. Ю. Федоров. Сучасні погляди на проблему вторинних уражень слизової оболонки ротової порожнини як побічного ефекту комплексного протипухлинного лікування (огляд літератури). Клінічна стоматологія. 2020. № 2. С.4–13.
6.5. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск,
перша-остання
сторінки роботи Числове значення
імпакт-фактора ІF
Статті
1 Y.S. Sirchak, V. I. Griga, N. V. Bedey, I. I. Pushkash. Changes in the level of α1-antitrypsin in patients with non-alcoholic fatty liver disease Wiadomości Lekarskie, Польща 2020. tom LXXIII, nr 3. P.508–511 0,2
Статті, підготовлені до друку
1 Русин В.И., Чобей С.М., Чернов П.В., Русин А.В., Дутко А.А. Биологическая герметичность, механическая прочность и морфологические характеристики однорядного и двухрядного толстокишечного шва Georgian medical news, Грузія 0.220
2 Tenkach O., Rusyn A., Palahonych E., Ivachevskyi M., Balazh O. Non-inferior efficiency of opioid-free analgesia support among colorectal cancer patients during and after surgical treatment: evidences of open-label trial Journal of International Dental and Medical Research, Туреччина 0.62
Список працівників кафедри онкології
Русин Андрій Васильович. професор
Язиков Олександр Сергійович. доцент
Рішко Марія Федорівна. асистент
Куценко Альона Юріївна. доцент
Одошевська Олена Михайлівна. доцент
Цигика Дмитро Йосипович. доцент
Хома Евеліна Сергіївна. асистент
Нараяна Свамі Харікрішна. асистент
Клим Іванна Іванівна. асистент
Кулина Марія Василівна. асистент
Федоров Денис Юрійович. доцент
Івачевський Михайло Михайлович. доцент
Тенкач Олександр Олександрович. асистент
Солодовнік Олександр Петрович. асистент
Бонь Марина Володимирівна. асистент
Ілиньо Віктор Андрійович. асистент
Лосинський Володимир Йосипович. асистент
Луць Богдан Васильович. асистент
Хацевич Василь Васильович. асистент
Копинець Діна Василівна. асистент
Дем'янчук Віра Юріївна. асистент
Солодовнік Олена Миколаївна. асистент
Соломенцев Роберт Володимирович. асистент