Про заклад

 Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер –

діагностичний, лікувальний, методичний центр.

Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер – єдиний спеціалізований заклад для лікування хворих злоякісними новоутвореннями в області (ЗОКОД), був створений у відповідності з наказом управління охорони здоров’я № 1019 від 5 серпня 1946 року. З 1946 ліжковий фонд диспансеру збільшився з 25 стаціонарних ліжок до 250 та з 14 штатних посад до 335,5 на кінець 2013 року.

Проведена реконструкція та капітальний ремонт лікувально - діагностичних корпусів диспансеру, добудовано 4 поверх.

Загальний обсяг фінансування: 

2010 рік – 14 млн. 999 тис. грн., в т. ч. на реконструкцію – 1 млн. 135 тис. грн., на медикаменти – 900 тис. грн, обладнання – 20 тис. грн..

2011 рік – 12 млн. 811 тис. грн., в т.ч. на медикаменти – 1 млн. 580 тис. грн.

2012 рік – 19 млн 140 тис. грн.

2013 рік – 17 млн 457 тис. грн.

Обласний клінічний онкологічний диспансер очолює доктор медичних наук, професор – Русин А.В. В обласному клінічному онкологічному диспансері працює 51 лікарів та 4 біологів, 1 доктор та 3 кандидати медичних наук.  Атестовано лікарів – 39  – 76% , в т.ч. на вищу категорію - 74,3 % (29), першу – 15,3 %(6), другу - 10,2% (4). В штаті диспансеру введено посаду уролога, психолога, ендокринолога. Спеціалісти ЗОКОД призначені позаштатними  спеціалістами   управління охорони здоров’я (онколог , радіолог) та  членами атестаційної комісії по атестації лікарів  при управлінні охорони здоров’я.

Наказом управління охорони здоров’я від 12 жовтня 1970 року № 559 керуючись наказами міністерства охорони здоров’я України від 22.06.1970 № 372 ”Про використання облонкодиспансеру як клінічної бази медичного факультету Ужгородського держуніверситету та надання практичної допомоги по онкології органам охорони здоров’я” облонкодиспансер затверджений клінічною базою медичного факультету. На базі онкодиспансеру працює кафедра онкології медичного факультету УжНУ з курсами радіаційної медицини та реаніматології. Очолює кафедру професор А.В. Русин. Працівники кафедри - 3 кандидати медичних наук - доценти та 3 асистенти.

Диспансер оснащений цифровими рентгенологічним та мамографічним апаратами, сучасними апаратами ультразвукової діагностики, кольпоскопічним апаратом. Значно покращена матеріально-технічна база клінічної лабораторії, яка оснащена автоматичними аналізаторами, обладнанням для визначення онкомаркерів. Придбано нове обладнання для проведення гістологічних досліджень, ендоскопічне обладнання, обладнання для відділення реанімації та інтенсивної терапії, для лапароскопічної хірургії. В диспансері встановлені та працюють  апарати  комп’ютерної томографії та магнітного резонансної томографії.

Для  якісного надання медичної допомоги в 2006 р. організовано відділення реанімації та інтенсивної терапії – 6 ліжок з відповідним матеріально- технічним обладнанням.

На базі диспансеру працює централізована цитологічна лабораторія. Впроваджено комп’ютерний контроль обстеження патологічних цитологічних досліджень.  Впроваджені та проводяться імуногістохімічні дослідження. Диспансер – медичний заклад, де проводяться променева  та хіміотерапія злоякісних новоутворень в плані комбінованого лікування злоякісних новоутворень. 92% онкологічних хворих отримують лікування в умовах облонкодиспансеру. В стаціонарі хірургічного та гінекологічного відділень проводяться всі види хірургічних втручань при злоякісних новоутвореннях відповідно стандартам надання медичної допомоги: в 2010 р. проведено 1384 оперативних втручань. Впроваджені органозберігаючи операції при злоякісних новоутвореннях молочної залози, лапароскопічні операції.

Кількість відвідувань в поліклінічному відділенні в 2013 р. – 52953 (2012 р. – 49224), організований кабінет амбулаторної хірургії, де проведено в 2013 р. амбулаторних операцій 3063. (2012 р. - 2690)

Робота облонкодиспансеру характеризується значною інтенсифікацією використання ліжкового фонду, за рахунок покращення показників роботи ліжка: зменшення середнього  перебування на ліжку до 14,0 (2009-14,2) днів, скорочення середнього перебування до початку спеціального лікування до 1,7 на протязі кількох років, зростання обігу ліжка до 26,7 (2009 -25,5). Кількість госпіталізацій в 2010 р. – 5854 (2009 - 5601). Показники використання ліжкового фонду  стабільно перевищують планові завдання: виконання плану ліжко днів – 109,3% (2009 -107,0%), кількість днів роботи ліжка в році – 371 (2009 - 364).

На базі облонкодиспансеру працює з  1991 р. обласний канцер- реєстр, оснащений сучасною оргтехнікою. База даних обласного канцер реєстру  налічує дані про 40 тис. хворих та використовується для підготовки оперативної інформації та вивчення ефективності ранньої діагностики та лікування. З 2001 р. організований лікарняний канцер реєстр. Персонал підготовлений з питань реєстрації раку.

Колектив спеціалістів облонкодиспансеру проводить консультативну та методичну роботу в області – щороку проводяться виїзди у всі райони області. З метою навчання медичного персоналу на базі облонкодиспансеру проводяться  науково- практичні конференції та семінари з питань профілактики злоякісних новоутворень,  реабілітації хворих після лікування з приводу раку.

Колектив облонкодиспансеру ініціював в 2010 році створення громадської  організації   ''Асоціація онкологів Закарпаття'', основною метою діяльності якої є покращення надання медичної допомоги онкологічним хворим області.

Спеціалісти ЗОКОД проводять обласну протиракову комісію з актуальних питань роботи служби та розгляду причин несвоєчасної діагностики раку.

З метою проведення освітньої роботи серед населення  спеціалістами ЗОКОД в 2010 році  проведено виступів на телебаченні  6, в пресі – 16, підготовлені відеоролики – 2 з профілактики раку шийки матки та молочної залози.

За висновками акредитаційної комісії в 2008 р. диспансеру присвоєна вища категорія. Проведена атестація клінічної та цитологічної лабораторій.

Спеціалісти облонкодиспансеру співпрацюють з громадською організацією ''Амазонки Закарпаття'' з питань реабілітації хворих після лікування раку молочної залози.

Проводиться значна  громадська робота профспілковим комітетом. Співробітники приймають активну участь в спортивних заходах медичних працівників та неодноразово займали почесні призові місця, організовані екскурсії по Україні та Закарпаттю.

Корисні лінки